மக்கள் நாயகன் யார் ? – BIGGEST POLL EVER

மக்கள் நாயகன் யார் ? – BiggestPoll Ever Live

 • AjithKumar
  10% 434 / 3.9k
 • Joseph Vijay
  9% 393 / 3.9k
 • RajiniKanth
  4% 162 / 3.9k
 • Suriya
  8% 322 / 3.9k
 • Sivakarthikeyan
  37% 1.4k / 3.9k
 • Dhanush
  26% 1k / 3.9k
 • Karthi
  2% 117 / 3.9k
 • Vijay Sethupathi
  0% 14 / 3.9k